Savunuculuk

Kampanya Etkinlikleri

Toplantı ve gösteri yasakları

01 Ocak 2019 ile 31 Ocak 2020 tarihleri arasında
valilik yasakları nedeniyle kullanılamayan
toplanma ve gösteri yapma hakkı

Destek rehberi

Hak İhlaline Uğramış Akademisyenler İçin
Hukuk ve Psiko-Sosyal Destek Rehberi

Füsun Üstel'e özgürlük!

Barış istemek suç değildir!

Onur Hamzaoğlu'na özgürlük!

Son veda engellenmemelidir!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri

9 öğrencinin şiddet içermeyen açıklamaları nedeniyle tutuklanması ifade özgürlüğü ve öğrenim hakkının ihlalidir.

Newsletter #4

Academic Activism under Extreme Conditions:
Turkey's Academics for Peace

Bülten #4

Akademisyen Aktivizminin Bir Örneği Olarak
Barış İçin Akademisyenler

Newsletter #3

Judicial Proceedings against Academics for Peace

Bülten #3

Barış İçin Akademisyenlere Yönelik Yargı Süreçleri

Newsletter #2

Turkey's Academy under the State of Emergency

Bülten #2

Olağanüstü Hal Koşullarında Üniversite

Newsletter #1

Ongoing Threats to Turkey's Academics for Peace

Bülten #1

Barış İçin Akademisyenlere Yönelik Baskılar ve Hak İhlalleri