Savunuculuk

Eleştiriyi Susturmak: İfade ve Medya Özgürlüğü İhlalleri

Yurttaşlık Alanının Daraltılması - Bilgi Notu 4

Siyaseti Suçlulaştırmak: Örgütlenme Özgürlüğü İhlalleri

Yurttaşlık Alanının Daraltılması - Bilgi Notu 3

Sokağı Kapatmak: Toplanma ve Gösteri Özgürlüğü İhlalleri

Yurttaşlık Alanının Daraltılması - Bilgi Notu 2

Öğrencileri Hedef Alan İhlaller

Yurttaşlık Alanının Daraltılması - Bilgi Notu 1

Free to Think 2020

The University Under Siege: Turkey’s Academic Community in Paralysis

Sessiz kalmayalım!

Ülkemizde ve sınırlarımızda yeni bir insanlık suçu işlenmesine sessiz kalmayalım!

Toplantı ve gösteri yasakları

Valilik yasakları nedeniyle kullanılamayan
toplanma ve gösteri yapma hakkı

Destek rehberi

Hak İhlaline Uğramış Akademisyenler İçin
Hukuk ve Psiko-Sosyal Destek Rehberi

Füsun Üstel'e özgürlük!

Barış istemek suç değildir!

Onur Hamzaoğlu'na özgürlük!

Son veda engellenmemelidir!

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri

Öğrencilerin tutuklanması ifade özgürlüğü
ve öğrenim hakkının ihlalidir.

Newsletter #4

Academic Activism under Extreme Conditions:
Turkey's Academics for Peace

Bülten #4

Akademisyen Aktivizminin Bir Örneği Olarak
Barış İçin Akademisyenler

Newsletter #3

Judicial Proceedings against Academics for Peace

Bülten #3

Barış İçin Akademisyenlere Yönelik Yargı Süreçleri

Newsletter #2

Turkey's Academy under the State of Emergency

Bülten #2

Olağanüstü Hal Koşullarında Üniversite

Newsletter #1

Ongoing Threats to Turkey's Academics for Peace

Bülten #1

Barış İçin Akademisyenlere Yönelik Baskılar
ve Hak İhlalleri