Eğitim

İnsan Hakları Araştırmaları Danışmanlık Programı

Türkiye’de yaşayan yüksek lisans/doktora öğrencileri ve doktorasını son iki yıl içinde tamamlamış olan akademisyenlere yönelik bu program, insan hakları alanında akademik üretimi teşvik etmeyi, böylelikle mevcut üniversite koşullarında giderek güçleşen ve çok çeşitli biçimlerde keyfi kısıtlamalara maruz kalan insan hakları araştırmacılığını desteklemeyi amaçlıyor.

Çağrı metni için tıklayınız.

İnsan Hakları Savunuculuğunun Temelleri

İzmir Barosu ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı işbirliğiyle yapılandırılmış olan bu eğitim modülü özellikle avukatlara yönelik olup, meslek pratiğine eşlik edecek bir insan hakları perspektifi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Modülün tasarlanma sürecinde, insan hakları savunuculuğu yapan veya yapmak isteyen avukatların mesleki literatür dışındaki kaynaklardan (felsefe, etik, siyaset bilimi, psikoloji/psikiyatri, toplumsal hareketler literatürü vb.) yararlanabilmeleri ve bunu hak savunuculuğu pratiğine aktarabilmeleri esas alınmıştır.

Program için tıklayınız.

Haklarla Düşünmek Seminer Dizisi

İnsan hakları alanında çeşitli konuların ele alındığı, kamuya açık seminer dizisi.

1. Dönem: Mart 2018 – Haziran 2018. Program için tıklayınız.

2. Dönem: Ekim 2018 – Aralık 2018. Program için tıklayınız.

3. Dönem: Ocak 2019 – Ekim 2019. Program için tıklayınız.

İnsan Hakları Eğitim Programı

10 dersten oluşan ve sivil toplum çalışanlarına yönelik olarak tasarlanan bu eğitim modülü, aktivistlerin insan haklarıyla ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlarının ve hak ihlallerine karşı mücadele konusundaki kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Söz konusu amaç doğrultusunda program şu başlıkları içermektedir: İnsan hakları kavramı; insan hakları ihlallerinin kapsamı; hak ihlallerinin nedenleri olarak tahakküm, şiddet ve ayrımcılık; hak ihlallerinin sonuçları olarak insanlıktan çıkarma, değersizleştirme, dezavantajlı gruplar yaratma, toplumsal çözülme; insan hakları savunucularının özellikleri; insan hakları savunucularının mücadele ve müdahale yöntemleri, ulusal ve uluslararası başvuru mekanizmaları ve acil durum yanıtı hazırlama.

2018’de İzmir’de, 2019’da Diyarbakır’da gerçekleştirildi.