TİHV Akademi Nedir?

TİHV Akademi Nedir?

TİHV Akademi, 2015 yılının yükselen şiddet ortamında “Bu Suça Ortak Olmayacağız” diyerek barış bildirisini imzalayan ve OHAL döneminde Kanun Hükmünde Kararnameler ile üç farklı üniversitenin çeşitli bölümlerinden ihraç edilen akademisyenler tarafından Türkiye İnsan Hakları Vakfı çatısı altında oluşturulmuş bir araştırma, eğitim ve savunuculuk topluluğudur.

Çalıştıkları üniversitelerde insan hakları alanında bilgi üretimine ve bu bilginin paylaşımına yönelik çalışmalar yapan akademisyenlerin KHK ile ihraç edilmeleri ve akademiye yönelik baskılar, sivil toplumun şimdiye kadar geliştirmiş olduğu mücadele kapasitesini kısa, orta ve uzun erimde olumsuz etkileyecek bir erozyon sürecine girilmesine neden olmuştur. TİHV Akademi insan hakları alanında yürüttüğü araştırma, eğitim ve savunuculuk faaliyetleriyle, akademi ve sivil toplum işbirliğini sivil toplum zemininde yeniden inşa etmeyi amaçlar.

TİHV Akademi, “Zor Koşullar Altında İnsan Hakları Aktivistleri Olarak Akademisyenleri Desteklemek” başlıklı proje çerçevesinde:

  • Türkçe ve İngilizce bültenler hazırlayarak Barış İçin Akademisyenlere (BAK) yönelik baskı ve hak ihlallerini, olağanüstü hal koşullarında üniversitenin durumunu, BAK davalarını ve Türkiye’de akademisyen aktivizmini mercek altına aldı;
  • “Haklarla Düşünmek” başlıklı halka açık seminerlerle baskı ortamında insan haklarının farklı veçhelerini görünür kılmayı ve haklar konusunda duyarlılığı arttırmayı hedefledi;
  • İzmir ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen İnsan Hakları Eğitim Programı ile alana emek veren aktivistlerin güçlendirilmesine katkı sunmaya çalıştı;
  • Hak ihlaline maruz kalan akademisyenler için “Hukuk Rehberi” ve “Psiko-Sosyal Destek Rehberi” hazırladı;
  • Akademide yaşanan tahribatı ve OHAL ihraçlarının neden olduğu hak ihlallerini, bunların yol açtığı hukuki, ekonomik ve sosyal kayıpları, ihraç edilen akademisyenlerin zorluklarla baş etme ve güçlenme süreçlerini belgeleyen iki çalışmayı kitaplaştırdı.

TİHV Akademi halen insan hakları alanındaki çalışma ve tutumları nedeniyle ihraç edilmiş olan akademisyenler ile hak mücadelesi veren sivil toplum aktörlerini bir araya getirmeyi, daralan sivil alanda insan hakları ortamının yeniden inşası için ifade, basın, örgütlenme özgürlüklerini savunmayı hedefleyen çalışmalar yürütüyor.