Kişiler

Kişiler

Zeynep Özen Barkot, Dr.

İletişim, Sinema
İlgi alanları: psikanaliz, anlatıbilim, toplumsal cinsiyet, toplumsal hafıza ve travma çalışmaları.
E-posta: zeynep.ozen@gmail.com

Nermin Biter, Dr.

Biyoloji, Zooloji
İlgi alanları: ekotoksikoloji, evrimsel biyoloji, biyoloji felsefesi, iklim krizi, iklim adaleti, iklim mültecileri.
E-posta: biternermin@gmail.com

Cansu Akbaş Demirel

Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler
İlgi alanları: İltica hakkı, mültecilik, göç ağları, insan hakları ve uluslararası ilişkiler.
E-posta: cansu.kbs@gmail.com

Aslı Davas, Doç. Dr.

Tıp, Halk Sağlığı
İlgi alanları: işçi sağlığı ve güvenliği, kadın ve LGBTİ sağlığı, göçmen işçi sağlığı, çalışma yaşamında psikososyal tehlikeler, sağlık çalışanlarının sağlığı. E-posta: aslidavas@gmail.com

Lülüfer Körükmez, Dr.

Sosyoloji
İlgi alanları: göç çalışmaları, toplumsal cinsiyet, ayrımcılık.
E-posta: lulufer@gmail.com

Hanifi Kurt, Dr.

İletişim, Gazetecilik 
İlgi alanları: gazetecilik çalışmaları, yeni medya, siyasal iletişim, hak haberciliği ve hak savunuculuğunun iletişim boyutu.
E-posta: hanifikurt@gmail.com

Güldem Özatağan, Dr.

Şehir ve Bölge Planlama, Kent Coğrafyası
İlgi alanları: bölgesel gelişme, sanayisizleşme ve nüfus kaybeden kentler, kentsel dayanıklılık, tarım-gıda rejiminin dönüşümü, gıda hareketi, yurttaş inisiyatifleri, yerel yönetimler. E-posta: gozatagan@gmail.com

Zerrin Kurtoğlu, Prof. Dr.

Felsefe, İslam Siyaset Felsefesi
İlgi alanları: insan hakları, barış hakkı, mültecilik, ayrımcılık, din-siyaset ilişkisi, distopyalar.
E-posta: kurtogluzerrin@gmail.com

Feride Aksu Tanık, Prof. Dr.

Tıp, Halk Sağlığı
İlgi alanları: sağlık politikaları, sağlığın toplumsal belirleyicileri ve sağlıkta eşitsizlikler, sağlık hakkı, mesleki özerklik, epidemiyoloji.
E-posta: ferideaksu59@gmail.com

Serdar Tekin, Dr.

Felsefe, Siyaset Bilimi
İlgi alanları: anayasacılık, demokrasi kuramları, hukuk-siyaset ilişkisi, otoriter rejimler, akademik özgürlük.
E-posta: a.serdar.tekin@gmail.com

Nilgün Toker, Prof. Dr.

Felsefe
İlgi alanları: çağdaş siyaset felsefesi, adalet kuramları, insan haklarının ahlaki ve siyasi temelleri.
E-posta: nilguntoker@gmail.com