Ana Sayfa Program

Program

PROGRAM

03/10/2020

Açılış Konuşması | 14.00-14.30

Moderatör: Aslı Davas

Açılış Konuşması: Şebnem Korur Fincancı

03/10/2020

Konferans | 14.30-16.00

Düzenleyicilikten dönüştürücülüğe: İnsan haklarının siyasal ufkunu unutmak/hatırlamak

Nilgün Toker

03/10/2020

Politik şiddet, hakikat ve yüzleşme | 16:30-18:30

Moderatör: Feride Aksu

Türkiye’de yüzleşemediklerimiz: Hakikat inşaası ne kadar mümkün?

Şebnem Korur Fincancı

Organize şiddetin neden olduğu travmayı ele almak için bir araç olarak eylem araştırması

Dumisani Maqeda Ngwenya

04/10/2020

Ulusal ve uluslararası insan hakları mekanizmalarının tahribatı | 14:00-16:00

Moderatör: Serdar Tekin

İnsan hakları koruma mekanizmaları: Garbi yalanlar

Kerem Altıparmak

Adalet arayışının güzergahlarında kaybedilenler ve yakınları: Sadakat, ısrar ve politik aidiyet

Özgür Sevgi Göral

04/10/2020

İnsan haklarını savunurken insaniyetçiliğin (humanitarism) sınırlılıkları | 16:30-18:30

Moderatör: Zeynep Özen

İnsancıllık ve dayanışma arasında: İnsan hakları nerede duruyor?

Radha D’Souza

İnsani krizler çağında insan hakları

Lülüfer Körükmez

05/10/2020

Baskı yönetimi altında insan hakları alanında savunuculuk pratikleri | 16:30-18:30

Moderatör:  Nilgün Toker

Saflara çekilmeyerek sınırlara direnmek

Elçin Aktoprak

Yeni dönem: Hak temelli mücadelenin açmazları ve imkanları

Murat Çelikkan

06/10/2020

Söyleşi: Otoriter rejimlerde insan haklarını savunmak | 16.30-18.30

Kavumu’nun çocukları vakası: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde adalet için bir dönüm noktası

Susannah Sirkin -Feride Aksu

07/10/2020

Küresel insan hakları krizine yanıtlar: Etkili mücadele örnekleri | 16.30-18.30

Moderatör: Güldem Özatağan

Sosyo-kentsel kriz karşısında dayanışma ağları ve toplumsal yenilikler: Barselona’dan dersler (İspanya)

İsmael Blanco

Tekillerden toplumsallığa yurttaşların müşterekler siyaseti

Umut Kocagöz