Baskı yönetimi altında insan hakları alanında savunuculuk pratikleri | 16:30-18:30

0

Moderatör:  Nilgün Toker

Saflara çekilmeyerek sınırlara direnmek

Elçin Aktoprak

Yeni dönem: Hak temelli mücadelenin açmazları ve imkanları

Murat Çelikkan