İnsan haklarını savunurken insaniyetçiliğin (humanitarism) sınırlılıkları | 16:30-18:30

0

Moderatör: Zeynep Özen

İnsancıllık ve dayanışma arasında: İnsan hakları nerede duruyor?

Radha D’Souza

İnsani krizler çağında insan hakları

Lülüfer Körükmez