Politik şiddet, hakikat ve yüzleşme | 16:30-18:30

0

Moderatör: Feride Aksu

Türkiye’de yüzleşemediklerimiz: Hakikat inşaası ne kadar mümkün?

Şebnem Korur Fincancı

Organize şiddetin neden olduğu travmayı ele almak için bir araç olarak eylem araştırması

Dumisani Maqeda Ngwenya