Özgür Sevgi Göral

0
Özgür Sevgi Göral

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde erken dönem cumhuriyette çocuk suçluluğu ve ıslahevleri üzerine yüksek lisans yaptı. Doktora çalışmasını Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de zorla kaybetmeler ve zorunlu göç üzerine yaptı. İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde çeşitli dersler verdi. Hafıza Merkezi’nin kurucularındandır, kuruluşundan 2018 yılına kadar merkezin Hafıza Çalışmaları Program Direktörlüğünü yürüttü. Çalışmalarına Paris 8 Üniversitesinde doktora sonrası araştırmacı olarak devam ediyor.