Susannah Sirkin

0
Susannah Sirkin

Susannah Sirkin, 1987’den bu yana çalışmakta olduğu İnsan Hakları için Hekimler’in (Physicians for Human Rights-PHR) politika direktörü ve danışmanıdır. PHR’ın politikasının Birleşmiş Milletler, yerel ve uluslararası adalet sistemleri ve insan hakları koalisyonlarına uyumunu denetler.

Sirkin pek çok ülkede sağlık ve insan hakları soruşturmaları yürütmüştür. Bunların arasında Darfur, Sudan’da soykırım ve sistematik tecavüzün belgelenmesi; Uluslararası Ceza Mahkemesi için eski Yugoslavya’da ve Rwanda’da toplu mezarların ortaya çıkarılması ve 1980’lerde Saddam Hüseyin’in Iraklı Kürtlere karşı kimyasal silah kullanımının belgelenmesi bulunmaktadır

Sirkin, Suriye ve Yemen de dahil olmak üzere çatışma bölgelerinde sağlık tesislerine ve personeline saldırıların PHR tarafından geniş kapsamlı olarak belgelenmesinde öncü rol oynamıştır. Öncelikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde, Irak ve Kenya’da çalışan doktorları, avukatları, kolluk görevlilerini ve hakimleri çatışma bölgelerinde cinsel şiddete karşılık verilmesi için eğitmek üzere düzenlenen programları başlatmıştır. İnsan hakları ihlallerinin tıbbi sonuçları, insan hakları ihlallerinin fiziksel kanıtları, ve ihlallerde hekimlerin sorumluluğu üzerine çok sayıda rapor ve makale yazmış ve düzenlemiştir.

Sirkin, Çatışmada Sağlığın Korunması Koalisyonu’nda (Safeguarding Health in Conflict Coalition) Yürütme Kurulu üyesi olarak PHR’yi temsil etmektedir. 1992-2001 yılları arasında PHR temsilcisi sıfatıyla, 1997 Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen Kara Mayınlarının Yasaklanması için Uluslararası Kampanya’nın (International Campaign to Ban Landmines) Koordinasyon Komitesi  üyesi olarak görev yapmıştır. 2017-2019 yılları arasında, Harvard Kennedy School of Government’a bağlı Carr Center for Human Rights’ta görev yapmış ve Tufts Üniversitesi Jean Meyer Küresel Vatandaşlık Ödülü’nü almıştır.

Sirkin, Mount Holyoke College’da Avrupa Çalışmaları lisansını ve Boston Üniversitesi’nde tıp lisansını tamamlamıştır.