Lülüfer Körükmez

0
Lülüfer Körükmez

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir temsilciliğinde araştırmacı olarak çalışmaktadır. 2017 yılında barış imzacısı olması sebebiyle ihraç edilene kadar, Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Doktorasını, aynı bölümde, Ermenistan’dan Türkiye’ye göç akışları üzerine yaptığı araştırmasıyla 2012 tamamladı. Göç, toplumsal cinsiyet ve ayrımcılık konularında araştırma ve yayınları mevcuttur.