TİHV İnsan Hakları Eğitim Seminerleri: Haklarla Düşünmek

TİHV Akademi’nin 2018 ve 2019 yıllarında yürüteceği “Haklarla Düşünmek” programının hedef kitlesi üniversite öğrencileri, profesyoneller, insan hakları örgütlerinin gönüllüleri, sosyal travmadan etkilenen tüm toplumdur.

Haklarla Düşünmek programının temel başlıkları

  1. İnsan haklarının felsefi temelleri
  2. İnsan hakları tartışmaları ve pratiğinin tarihsel gelişimi ve çağdaş dönüşümü
  3. İnsan hakları ve demokrasi ilişkisi
  4. Travma mağdurlarının ve şiddet uygulayanların psikolojileri
  5. Toplumsal cinsiyet ve insan hakları
  6. Mülteci hakları
  7. Barış hakkı

Bahar 2018 programı:

14 MART 2018

Proje ve Eğitim Seminerinin Tanıtımı (Feride AKSU TANIK)

İnsan Haklarını Felsefi Temelleri (Nilgün TOKER)

20 NİSAN 2018

İnsan Hakları Tartışmaları ve Pratiğinin Tarihsel Gelişimi (Kasım AKBAŞ)

18 MAYIS 2018

Demokrasi ve İnsan Hakları Arasında Zorunlu Bir İlişki Var mı? (Serdar TEKİN)

8 HAZİRAN 2018

İşkencenin Değişen Yüzü (Ümit BİÇER)

Travmaya Neden Olanlar ve Uğrayanlar (Melek GÖREGENLİ)