Saha Araştırması

Saha araştırması, OHAL rejimi altında üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin bireysel olarak maruz kaldığı her türlü hak ihlalinin ve/veya kayıplarının kapsamını ve sonuçlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca, söz konusu ihlal ve kayıpların akademisyenlerde bıraktığı (varsa travmatik) etkileri anlamaya yardımcı olacak verilere ulaşmayı öngören araştırma, akademisyenlerin yaşadığı travmayla baş etmede ne tür yollar izlediğini ve/veya hangi destek mekanizmalarına başvurduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir.