PROJE HEDEFLERİ

TİHV tarafından yürütülmekte olan “Zor Koşullar Altında İnsan Hakları Aktivistleri Olarak Akademisyenleri Desteklemek Projesi”, Aralık 2017 tarihinde başlamıştır ve iki yıl süreyle devam edecektir. Çalışanlarının ve gönüllülerinin tümü, KHK ile ihraç edilmiş ve İzmir’de yaşayan “Barış İmzacısı” akademisyenlerden oluşan bu projenin genel hedefleri şu şekilde belirlenmiştir:

  1. Baskı gören ve ihraç edilen akademisyenlerin korunması ve güçlendirilmesi
  2. Akademisyenlerin çalışmalarının kolaylaştırılması ve insan hakları mücadelesine katılım kapasitelerinin arttırılması
  3. Akademisyenlerle işbirliği yoluyla ve bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde, insan hakları alanındaki sivil toplum aktörlerinin kapasitelerinin arttırılması