Hukuk Rehberi

HUKUK REHBERİ

Akademisyenlere ve akademiye yönelik baskılar, ülkemizde insan hakları boyutuyla özel önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Akademik özerkliğin olmayışı, akademideki hak ihlallerini rutin hale getirmiştir. İhlallerin bir kısmı, OHAL öncesinde de akademik kurumlarda makro-mikro iktidarlar tarafından gerçekleştirilen ihlallerdir: Diğer bir kısmı ise OHAL döneminde ortaya çıkmış ve Kanun Hükmünde Kararnameler vasıtasıyla ilgili mevzuata dahil edilerek yürürlülüğe konmuştur. KHK’lerin Anayasa’nın kendisini de ihlal eden geniş uygulama alanı içinde üniversitelerle ilgili olanlar; ihraçlar, kapatılan üniversiteler, YÖK yasasında ve Üniversitelerle ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerdir.

Bir Hukuk Rehberi oluşturmaktan amacımız, akademideki mevcut hak ihlallerinin bir dökümünü yapmak ve hak ihlalleri nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin, maddi-manevi hak kayıplarının telafisi için yapılacak hukuksal başvurularda izlenecek yol ve yöntemlerin haritasını çıkartmaktır. Ayrıca akademisyenlerin yaşadığı mağduriyetlerin/hak ihlallerinin tespiti, idari ve adli soruşturmalarda ve hak arama yollarında yararlanabilecekleri hukuki bilgiler ve dayanaklar ve ilgili mevzuat ve dilekçe örneklerinin yer aldığı bir rehberin hazırlanması, benzer durumlarda başvurulabilecek kaynak çalışma olarak da hizmet edecektir. Bu bağlamda rehberin ana kaynağı dilekçeler, açılan davalar, farklı kurumlara, komisyonlara yapılan başvurular ve itirazlar ile alınan sonuçlar ve halen devam eden süreç olacaktır.

Hukuk Rehberi konusu kapsamında Temel Hak ve Özgürlükler, Hukukun Temel İlkeleri, Genel Kurallar, İstisnalar, KHK’ler ve OHAL de Uygulama Şekilleri, Emsal Kararlar, AİHM Kararları, güncel gelişmeler ve sonuçları (yeni çıkacak idari düzenlemeler ve yargı kararları, pasaportlar veya emeklilik haklarıyla ilgili yeni kararlar, KHK’lerin Meclis onayından geçmesinin sonuçları) vb. kapsayan makalelere de yer verilecektir.

Halen üniversitelerde çalışmakta olan akademisyenler ve kamudan ihraç, üniversitelerin kapatılması, sözleşmelerin yenilenmemesi gibi nedenlerle artık üniversitede olmayan akademisyenlere ve vekillerine rehber niteliğinde hazırlanan bu kılavuz, nihayetinde, zor koşullarda akademisyenlerin insan hakları aktivistleri olarak desteklenmesinin hukuksal zeminini oluşturmayı hedeflemektedir.

1. Yakalama

2. Gözaltı

      3. Tutuklama

4. Arama ve El koyma

     5. Adli Kontrol

     6. Haksız Tutuklama, Arama, Yakalama ve El Koyma Nedeniyle Tazminat Hakkı

     7. Barış İçin Akademisyenlere Karşı Açılan Davalar ve Gelinen Süreçte Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)

8. KHK’lı Akademisyenlerin İhlal Edilen Çalışma Hakları

9. Emeklilik ve İkramiye İşlemleri

10. Akademik Unvanımı Kullanmaya Devam Edebilir Miyim?

     11. Serhat Özgürlüğü, Yurtdışı Çıkış Yasağı ve Pasaport İptalleri

İdari Soruşturmalara İlişkin Hukuki Görüşler

Ek 1

Ek 2