REHBERLER

Akademisyenlere ve akademiye yönelik baskılar, ülkemizde insan hakları boyutuyla özel önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Akademik özerkliğin olmayışı, akademilerdeki hak ihlallerini rutin hale getirmiştir. İhlallerin bir kısmı, OHAL öncesinde de akademilerde makro-mikro iktidarlar tarafından gerçekleştirilen ihlallerdir: Diğer bir kısmı ise OHAL döneminde ortaya çıkmış ve Kanun Hükmünde Kararnameler vasıtasıyla ilgili mevzuata dahil edilerek yürürlüğe konmuştur. KHK’ların Anayasa’nın kendisini de ihlal eden geniş uygulama alanı içinde üniversitelerle ilgili olanlar, akademisyen ihraçları, kapatılan üniversiteler, YÖK yasasında ve üniversitelerle ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerdir.

Hukuk rehberi oluşturmaktaki amacımız, akademideki mevcut hak ihlallerinin dökümünü yapmak ve hak ihlalleri nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin, maddi-manevi hak kayıplarının telafisi için yapılacak hukuksal başvurularda izlenecek yol ve yöntemlerin haritasını çıkartmaktır. Ayrıca akademisyenlerin idari ve adli soruşturmalarda ve hak arama yollarında yararlanabilecekleri hukuki bilgiler ve dayanakları, ilgili mevzuat ve dilekçe örneklerini içeren bir rehberin hazırlanması, benzer durumlarda başvurulabilecek bir kaynak çalışma olarak da hizmet edecektir.

“Haklar Kılavuzu”nda, temel hak ve özgürlükler, hukukun temel ilkeleri, genel kurallar, istisnalar, KHK’ler ve OHAL de uygulama şekilleri, emsal kararlar, AİHM kararları, güncel gelişmeler ve sonuçlara (yeni çıkacak idari ve adli yargı kararları, pasaportlar veya emeklilik haklarıyla ilgili yeni kararlar, KHK’ların Meclis onayından geçmesinin sonuçları) ilişkin makalelere de yer verilecektir.

HUKUK REHBERİ için tıklayınız