TİHV Akademi’nin 2018 ve 2019 yıllarında yürüteceği “Haklarla Düşünmek” programının hedef kitlesi üniversite öğrencileri, profesyoneller, insan hakları örgütlerinin gönüllüleri, sosyal travmadan etkilenen tüm toplumdur.

Haklarla Düşünmek programının temel başlıkları

  1. İnsan haklarının felsefi temelleri
  2. İnsan hakları tartışmaları ve pratiğinin tarihsel gelişimi ve çağdaş dönüşümü
  3. İnsan hakları ve demokrasi ilişkisi
  4. Travma mağdurlarının ve şiddet uygulayanların psikolojileri
  5. Toplumsal cinsiyet ve insan hakları
  6. Mülteci hakları
  7. Barış hakkı

Haklarla Düşünmek I:

14 MART 2018

Proje ve Eğitim Seminerinin Tanıtımı (Feride AKSU TANIK)

İnsan Haklarını Felsefi Temelleri (Nilgün TOKER)

Dersten görüntüler için tıklayınız

20 NİSAN 2018

İnsan Hakları Tartışmaları ve Pratiğinin Tarihsel Gelişimi (Kasım AKBAŞ)

Dersten görüntüler için tıklayınız

18 MAYIS 2018

Demokrasi ve İnsan Hakları Arasında Zorunlu Bir İlişki Var mı? (Serdar TEKİN)

Dersten görüntüler için tıklayınız

8 HAZİRAN 2018

İşkencenin Değişen Yüzü (Ümit BİÇER)

Travmaya Neden Olanlar ve Uğrayanlar (Melek GÖREGENLİ)

Dersten görüntüler için tıklayınız

 

Haklarla Düşünmek II:

19 EKİM 2018

Toplumsal Cinsiyet ve İnsan Hakları (Hatice YEŞİLDAL)

Geçmişten Günümüze Türkiye’de Üreme ve Cinsel Hakların Durumu (Aslı DAVAS)

Dersten görüntüler için tıklayınız

16 KASIM 2018

Savaş, Göç ve Mülteciler (Cem TERZİ)

Türkiye’nin Göç Gündemi (Cansu AKBAŞ DEMİREL)

Birlikte Yaşamı Haklarla Kurmak (Lülüfer KÖRÜKMEZ)

Dersten görüntüler için tıklayınız

21 ARALIK 2018

Savaşın Panzehiri: Barış Dili (Zerrin KURTOĞLU)

Bir İnsan Hakkı Olarak Barış Hakkı (Kıvılcım TURANLI YÜCEL)