Hak İhlalleri ve Travmatik Etkileri Üzerine Saha Araştırması

Hak İhlalleri ve Travmatik Etkileri Üzerine Saha Araştırması

Saha araştırması, OHAL rejimi altında üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin bireysel olarak maruz kaldığı her türlü hak ihlalinin ve kayıpların kapsamını ve sonuçlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca, ihlal ve kayıpların akademisyenlerde bıraktığı (varsa) travmatik etkileri anlamaya yardımcı olacak verilere ulaşmayı öngören araştırma, akademisyenlerin yaşadığı travmayla baş etmede ne tür yollar izlediğini ve/veya hangi destek mekanizmalarına başvurduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir.

Akademisyenlerin maruz kaldıkları hak ihlallerini, yaşadıkları travmatik etkileri ve travmayla başa çıkma yollarını raporlama amacını taşıyan bu araştırma, Türkiye genelinde ihraç edilen akademisyenlerle yapılacak nicel ve nitel görüşmeleri içermektedir. Araştırma raporu proje bitiminde basılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.