FAALİYETLERİMİZ

0
62

Faaliyet 1. Akademisyenlerin korunması ve güçlendirilmesi

 • İnsan hakları ihlaline uğrayan akademisyenler için bir haklar kılavuzu
 • Güncellenerek online erişime açık, hukuksal ve psikososyal kanallara başvuruyu yönlendirebilecek efektif bir kılavuz oluşturulacaktır
  • Uluslararası dayanışma kampanyası
 • Uluslararası bir iletişim ağı kurulacaktır
 • Dört farklı Avrupa ülkesine ziyaretler gerçekleştirilecektir
 • Yeni gelişmeler hakkında güncellenen bilgileri içeren, online erişime açık aylık bültenler yayınlanacaktır
  • İnteraktif PSDA atölyeleri
 • İnsan hakları ihlallerine maruz kalan akademisyenlerle, uzman danışmanlığında PSDA atölyeleri düzenlenecektir (İzmir – İstanbul)
 • Tamamı PSDA uzmanlarından oluşacak bir grup tarafından süreçle ilgili bir atölye düzenlenecektir (izmir)

Faaliyet 2. Sivil toplum ağı içinde insan haklarını korumak ve desteklemek için akademisyenlerin çalışmalarının kolaylaştırılması

2.1. Kamusal Dersler

 • İzmir’de her yıl toplam 15 dersten oluşan ve “Haklarla Düşünmek” ana temalı halka açık seminerler dizisi düzenlenecektir. Tüm konuşmacılar, KHK’lar ile üniversitelerden uzaklaştırılmış ve/veya tamamen işine son verilmiş akademisyenlerden oluşturulacaktır.

2.2. İnsan Hakları Eğitim Programı (İHEP)

 • İzmir ve Diyarbakır’da, farklı alanlardaki hak ihlallerine karşı örgütlenmiş çeşitli STK çalışanları ve gönüllüleriyle birlikte bütünsel ve kapsayıcı bir “İnsan Hakları Eğitim Programı” düzenlenecektir.

2.3. İşbirliği Mekanı

 • İzmir’de, üniversitelerden uzaklaştırılan akademisyenlerin çalışmalarını sürdürebilecekleri ve ortaklaştırabilecekleri bir işbirliği mekanı kurulacaktır

2.4. Uzaktan Eğitim Sistemi

 • Proje tamamlandığında, farklı bir model oluşturabilecek içerikle ve teknikle düzenlenmesi amaçlanan bir uzaktan eğitim sistemine uyarlanabilecek pilot çalışmalar gerçekleştirilecektir

Faaliyet 3. Akademik özgürlüğe yönelik insan hakları ihlallerini ve kısıtlamalarını belgelemek

3.1. Akademisyenlerin maruz kaldığı hak ihlalleri ve baskıların araştırılması

 • Saha çalışmaları, derinlemesine görüşmeler ve anketler düzenlenecektir

3.2. Akademideki tahribat araştırması

 • Bir bütün olarak OHAL sürecinin akademide meydana getirdiği tahribat, tarihsel olarak araştırılacak ve raporlaştırılacaktır

3.3. Belgesel film çekimi

 • “Karanlıkta Şarkı Söylemek” isimli belgesel film çekimi yapılacak ve ulusal/uluslararası gösterimler düzenlenecektir

3.4. Dört bölgesel çalıştay

 • İzmir, Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’da araştırma çalışmalarının sonuç ve bulgularının paylaşıldığı bölgesel çalıştaylar düzenlenecektir

3.5. Değerlendirme raporu

 • Tüm projeyi kapsayan bir değerlendirme raporu hazırlanacaktır