İnsan Hakları Eğitim Programı

0
58

TİHV Akademi,  “Zor Koşullar Altında Akademisyenlerin İnsan Hakları Aktivistleri Olarak Desteklenmesi” projesi kapsamında insan hakları savunucularına yönelik  “Zor Koşullarda İnsan Haklarını Savunmak” başlıklı bir insan hakları eğitim programı hazırlamıştır.

Eğitime kaydolmuş 20 katılımcıyla on hafta boyunca yürütülmesi planlanan eğitimde, hak savunucuları ve aktivistlerin çalıştıkları alanda insan haklarıyla ilgili temel bilgi, beceri ve tutumlarını gözden geçirmeleri ve hak ihlallerine karşı mücadele konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla insan hakları kavramı; insan hakları ihlallerinin kapsamı; hak ihlallerinin nedenleri olarak tahakküm, şiddet ve ayrımcılık; hak ihlallerinin sonuçları olarak insanlıktan çıkarma, değersizleştirme, dezavantajlı gruplar yaratma, toplumsal çözülme; insan hakları savunucularının özellikleri; insan hakları savunucularının mücadale ve müdahale yöntemleri, ulusal ve uluslararası başvuru mekanizmaları ve acil durum yanıtı hazırlama gibi başlıklarda tartışmalar yürütülecektir.

Bu program kadınlar, çocuklar, LGBTİ bireyler, dini ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı grupların haklarını görünür kılmayı ve insan hakları ihlallerinden korunabilmeleri için öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Program 2018’de İzmir, 2019’da Diyarbakır’da uygulanacaktır.

Eğitim tarihleri: 17-24-31 Ekim; 7-14-21-28 Kasım, 5-19-26 Aralık

Eğitim saati: 18:00-20:00