Input Content

    “Akademik Ortamın Tahribatı” konulu araştırma, mevcut siyasal baskı sürecinin Türkiye akademisi üzerindeki etkilerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın üç sacayağı bulunmaktadır:

    1) Akademik özgürlük ve üniversite özerkliğine yönelik mevcut siyasal müdahalelerin tarihsel ve karşılaştırmalı bir perspektiften değerlendirilmesi.
    2) OHAL KHK’ları ile yükseköğretime dair alınan kararların ve yapılan düzenlemelerin hukuksal/kurumsal analizi.
    3) Üniversite içi (resmi ve gayriresmi) baskı mekanizmalarının saptanması ve incelenmesi.